10 czerwca br. w Dziale „Zawodzie” odbył się „Koncert Galowy” w wykonaniu naszych Zespołów: Zespołu Akordeonistów „Katowice-Kleofas” Miejskiego Domu Kultury „Bogucice-Zawodzie” i Śląskiego Ludowego Zespołu Śpiewaczego „Zawodzianki”. W programie opracowanym przez Stanisława Wodnickiego usłyszeliśmy znane i lubiane melodie Górnego Śląska oraz melodie z różnych części świata. Koncert prowadzili: Andrzej Hanusik i Sonia Głuś. Koncertowi towarzyszył Wernisaż wystawy sekcji plastycznej p. Aldony Adamskiej – Dziuby.