W dniach 6-17 listopada br. w Dziale „Zawodzie” i częściowo w Dziale „Bogucice” odbywały się warsztaty w ramach projektu „Światowy Tydzień Seniora”. Fantastyczne zajęcia dla Seniorów podczas których powstawały m.in. domki dla kotów czy małe dzieła sztuki w technice rękodzieła to tylko niektóre z zajęć zaproponowanych Uczestnikom projektu, który zrealizowany został w ramach programu Inicjatywy Lokalnej. Odbyły się również warsztaty kulinarne, filmowe, zajęcia taneczno-ruchowe, a podczas podsumowania projektu wystąpił Zespół „Blue Party”.  Dziękujemy Wnioskodawcom oraz wszystkim Uczestnikom.