2 grudnia br. rozpoczęliśmy już cykl imprez z okazji Śląskiej Barbórki. Koncert Śląskiej Orkiestry Salonowej zorganizowany wspólnie z Pokopalnianym Kołem „Katowice-Ferdynand” Stowarzyszenia Inżynierów Techników Górnictwa wpisuje się w obchody Dnia Górnika organizowane w naszym MDK-u.