Autorem „Kroniki” jest harcmistrz Bernard Szafranek XI Drużyna ZHP Bogucice.

Kronikę i zdjęcia udostępnił Zygfryd Nowak.