Gościem ostatniego Café Zawodzie, które odbyło się 19 kwietnia br., był Jerzy Tuszyński – autor książek ,,Wspomnienia z PRL-u” oraz „Droga do Pattonville”. Pisarz w bardzo ciekawy i angażujący do dyskusji uczestników spotkania, sposób pokazał strukturę władz PRL-u i jej etapy manipulacji społeczeństwem od II wojny światowej do lat 8o-tych, a także zagrożenia płynące z zachłyśnięcia się „światem zachodu” przez nieprzygotowane do transformacji społeczeństwo.

Dziękujemy za przystępny sposób przedstawienia trudnego tematu !