W dniach 24. i 26.04.2018 r. w siedzibie organizatora – Miejskiego Domu Kultury „Bogucice-Zawodzie” w Katowicach, w Dziale „Zawodzie” przy ul.Marcinkowskiego 13a odbyła się X edycja regionalnego konkursu dla dzieci pn.”Bezpieczny Małolat”. W organizację konkursu włączyła się z Komenda Miejska Policji w Katowicach oraz Szkoła Policji w Katowicach. Wydarzenie zostało objęte Patronatem Honorowym Komendanta Szkoły Policji w Katowicach insp. dr Rafała Kochańczyka, Komendanta Komendy Miejskiej w Katowicach insp. Pawła Barskiego oraz Śląskiego Kuratora Oświaty Urszuli Bauer. Konkurs miał charakter grupowy i przeznaczony był dla uczniów klas I-III
szkół podstawowych. Organizator przyjmował zgłoszenia drużyn trzyosobowych złożonych z uczestników wytypowanych przez placówkę zgłaszającą – szkołę. Każda szkoła mogła zgłosić najwyżej dwie drużyny
trzyosobowe.
Do konkursu zgłoszono 13 grup, z 7 placówek. Konkurs podzielony był na dwa etapy. Podczas pierwszego etapu, który odbył się dnia 24 kwietnia 2018 r. dzieci rozwiązywały test pisemny sprawdzający wiedzę na temat zasad bezpieczeństwa w domu, w szkole, na ulicy, podczas zabawy oraz w środowisku internetowym. Tuż przed
przystąpieniem do rozwiązywania testu została wygłoszona prelekcja przez sierż. Łukasza Oślizło z Komendy Miejskiej Policji w Katowicach, mająca na celu utrwalenie wiadomości na temat zasad bezpieczeństwa w społeczeństwie, a tym samym przygotowanie dzieci do udziału w pierwszym etapie konkursu.
Jury w składzie: mł. asp. Dorota Dziubek (przewodnicząca jury, ze Szkoła Policji w Katowicach, sierż. Łukasz Oślizło (członek jury, z Komendy Miejska Policji w Katowicach) oraz st. sierż. Marcin Niechciał (członek jury,
posterunkowy z V Komisariatu Policji w Katowicach) sprawdziło wypełnione przez uczestników testy, przyznało punkty za poprawne odpowiedzi oraz wytypowało grupy, które zdobyły największą ilość punktów i które tym samym zostały zakwalifikowane do udziału w drugim etapie konkursu. Do drugiego etapu konkursu zakwalifikowało się 6 drużyn.
Podczas drugiego etapu, który odbył się dnia 26 kwietnia 2018 r. grupy,które zdobyły największą ilość punktów przystępowały do ustnego sprawdzianu wiedzy na temat bezpieczeństwa w społeczeństwie oraz wiadomości z zakresu edukacji komunikacyjnej. Tuż przed tym uczestnicy po raz kolejny mieli okazję wysłuchać prelekcji wzbogaconej o prezentację multimedialną prowadzonej przez sierż. Łukasza Oślizło z Komendy Miejskiej Policji w
Katowicach, która miała na celu utrwalenie wiedzy na temat bezpiecznego funkcjonowania w społeczeństwie.
Część ustną konkursu oceniało jury w składzie: mł. asp. Dorota Dziubek (przewodnicząca jury, ze Szkoła Policji w Katowicach, sierż. Łukasz Oślizło (członek jury, z Komendy Miejska Policji w Katowicach) oraz mł. asp.Tomasz Bąk (członek jury, posterunkowy z V Komisariatu Policji w Katowicach).
Zdobywcy największej ilości punktów w drugim etapie zajęli następujące miejsca:
I MIEJSCE – drużyna reprezentująca Zespół Szkolno-Przedszkolny 3
w Katowicach w składzie: Nikola Krupa, Kamila Kwiecień, Brayan Baranowski;
II MIEJSCE – drużyna reprezentująca Szkołę Podstawową nr 10 w
Mysłowicach w składzie: Agata Wicher, Martyna Michalak, Łukasz
Król;
III MIEJSCE – drużyna reprezentująca Zespół Szkolno-Przedszkolny nr
6, w Katowicach w składzie: Michał Trzebski, Krzysztof Czarnecki, Piotr
Górnicz.

Po zakończeniu drugiego etapu konkursu zostały wręczone dyplomy, podziękowania oraz nagrody dla zwycięzców i pozostałych uczestników konkursu. Poczęstunek dla dzieci zorganizowany podczas obu etapów konkursu oraz
nagrody rzeczowe w postaci plecaków, odblaskowych worków na buty, edukacyjnych gier planszowych i przyborów szkolnych ufundowane zostały przez Dyrekcję Miejskiego Domu Kultury „Bogucice – Zawodzie”. Gadżety odblaskowe oraz naklejki dla uczestników konkursu dodatkowo ufundowała Komenda Miejska Policji w Katowicach oraz Wydział Promocji Urzędu Miasta Katowice. Podczas obu etapów konkursu dzieci miały możliwość spotkania ze Sznupkiem – maskotką Śląskiej Policji.