Dział Bogucice serdecznie zaprasza do uczestnictwa w konkursie plastycznym pn.: „Odkrywamy Śląsk bez smogu”, który organizujemy z okazji Światowego Szczytu Klimatycznego odbywającego się w grudniu br. w Katowicach.

Cele:

 • kształtowanie postaw proekologicznych,
 • szerzenie wiedzy na temat zanieczyszczenia powietrza, przyczyn powstawania smogu oraz metod walki z tym negatywnym zjawiskiem,
 • rozwój kreatywności, zachęta do tworzenia,
 • poszukiwanie różnorodnych rozwiązań plastycznych, ciekawych materiałów oraz technik.

Kategorie wiekowe:

 1. przedszkole (5-6 lat)
 2. szkoła podstawowa I – III,
 3. szkoła podstawowa IV – VIII.

Kategorie konkursowe:

 • prace plastyczne płaskie, technika i format dowolne (np. rysunek, malarstwo, kolaż),
 • prace przestrzenne, technika i format dowolne (np. materiały wtórne).

Warunki uczestnictwa w konkursie:

 1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wykonanie pracy plastycznej zgodnie z tematem przewodnim, w dowolnie wybranej kategorii oraz technice.
 2. Każda praca powinna być opisana metryczką (załącznik nr 1) z następującymi danymi: imię i nazwisko autora, wiek, pełna nazwa i adres instytucji, imię i nazwisko opiekuna, telefon kontaktowy, e-mail, kategoria wiekowa, kategoria konkursowa. Metryczka powinna być podpięta do pracy. Prosimy nie przyklejać metryczek bezpośrednio do prac. Prace bez metryczki nie będą oceniane.
 3. Do prac konkursowych należy dołączyć podpisane oświadczenie przez rodzica (opiekuna prawnego) dziecka uczestniczącego w konkursie o  wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, wykorzystanie wizerunku oraz zgody na wykorzystanie dzieła/utworu (załącznik nr 2).
 4. Prace należy dostarczyć (nadesłać) do Organizatora najpóźniej do dnia  05.12.2018 r. (decyduje data wpływu).
 5. Podsumowanie konkursu oraz wręczenie nagród odbędzie się  w dniu 18.12.2018 r. o godzinie 11:00 na Sali widowiskowej „MDK Bogucice – Zawodzie” dział Bogucice.
 6. Prace konkursowe będą brały udział w wystawie pokonkursowej, która potrwa do 20.01.2019 r.
 7. Prace konkursowe nie podlegają zwrotowi. Organizator zastrzega sobie prawo do ich wystawiania oraz publikowania.
 8. Prace nadesłane na konkurs pozostają własnością organizatora.

Wszystkie szczegóły i Regulamin do pogrania TUTAJ