15 stycznia znów pogodomy o ślonskich berach i bojkach.

Spotkanie rozpocznie się o 17:30, a poprowadzi je Barbara Szmatloch.