Spotkanie autorskie z Jerzym Ciurlokiem odbędzie się 24 stycznia o godzinie 17:30.

Regionalny Instytut Kultury w Katowicach zaprasza do MDK Bogucice – Zawodzie, gdzie odbędzie się spotkanie z Jerzym Ciurlokiem wokół książki „O drukarzach, drukarniach i drukach śląskich”, wydanej przez Regionalny Instytut Kultury w Katowicach.

Spotkanie poprowadzi Michał Sikora – redaktor publikacji, który pisze o niej tak:

Publikacja Jerzego Ciurloka jest próbą zebrania w całość wiedzy, jaką dysponujemy i uporządkowania jej. Nie jest to praca badawcza sensu stricto, lecz popularyzatorska. Kwerendę, niezbędną do jej powstania, autor odbył w obszarze dokumentacji czeskiej, niemieckiej i polskiej, czasami docierając do mało znanych faktów. Sam tytuł książki naśladuje tytuły tych, o których wewnątrz jest mowa; stąd jego barokowość. Natomiast cała reszta napisana została w sposób współczesny, przystępny i miły w czytaniu.

Publikację można nabyć w sklepie stacjonarnym przy ulicy Teatralnej 4 w Katowicach oraz w sklepie internetowym: https://bit.ly/2DaOLB2
Podczas spotkania będzie możliwość zakupu książki (płatność gotówką).

(opis – RIK)