Zapraszamy do Działu Zawodzie  na wernisaż wystawy „poszepty świadomości”.

Autorki prezentowanych prac: Kinga Dworak-Gregorczyk, Klaudia Kałuża, Paulina Mol, Agata Pucala to obecnie studentki III roku międzyuczelnianego kierunku Arteterapia utworzonego przez trzy śląskie uczelnie: Uniwersytet Śląski w Katowicach (Wydział Pedagogiki i Psychologii), Akademię Muzyczną im. Karola Szymanowskiego w Katowicach (Wydział Kompozycji, Interpretacji, Edukacji i Jazzu) i Akademię Sztuk Pięknych w Katowicach (Wydział Artystyczny). Prace prezentowane na wystawie pt. poszepty świadomości… pochodzą z realizacji wybranego zadania warsztatowego z przedmiotu Działania Multigraficzne prowadzonego przez dr Judytę Bernaś w Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach (Wydział Artystyczny).

poszepty świadomości…
Kinga Dworak-Gregorczyk | Klaudia Kałuża | Paulina Mol | Agata Pucala
poszepty świadomości… to cztery odmienne postawy twórcze dotykające czterech odmiennych zagadnień bezpośrednio wypływających z prezentowanych osobowości artystycznych.
poszepty świadomości… to wystawa o cielesności, stracie, przemijaniu i więzi między pokoleniami… O poznawaniu, godzeniu się, przypominaniu i celebrowaniu… O zatrzymaniu, zadumie, słuchaniu i dopuszczaniu do głosu świadomości… Od strony wizualnej, to cicha opowieść o uniwersalnych prawdach wyrażanych przy pomocy unikalnych rozwiązań artystycznych i warsztatowych – prostych symbolicznych ujęć pojedynczych przedmiotów, martwych natur, wizerunków, nacechowanych niezwykle mocno emocjami i uczuciami twórców. Prezentowanej egzemplifikacji towarzyszy wcześniejsza wewnętrzna wiwisekcja, dokładna analiza zagadnienia prowadzona przez każdego artystę z osobna, wspólnie konsultowana i omawiana w ścisłym gronie pracowni.