Wszystkich entuzjastów ślonkiej godki serdecznie zapraszamy 26 lutego o godz. 17:30 na kolejne już spotkanie w cyklu „Bery i bojki w godce ślonskiej” – spotkania z gwarą śląską.
Spotkani poprowadzi Pani Barbara Szmatloch.

Spotkanie w ramach projektu „Działania kulturalne oraz rekreacyjne uzupełniające wsparcie w ramach programów aktywności lokalnej dla osób w wieku senioralnym i ich środowiska rodzinnego” finansowanego z funduszy UE, współorganizowane wraz z MOPS Katowice.