Dnia 06.02.2019 r. odbyło się kolejne spotkanie z cyklu „W zdrowym ciele zdrowy duch”.
Zajęcia na temat „Techniki samoobrony dla seniorów” poprowadził Rafał Handzel,
w spotkaniu wzięło udział 16 osób.
Seniorzy posłuchali wykładu na temat bezpieczeństwa. Prowadzący przywoływał nie tylko
krytyczne sytuacje napadu, ale mówił również o sytuacjach codziennych takich jak
„potknięcie się”. Dodatkowo uczestnicy spotkania mogli posłuchać o współczesnych
zagrożeniach czyhających na seniorów na przykład w sieci. Po części wykładowej przyszedł
czas na część praktyczną, w czasie której uczestnicy mogli ćwiczyć upadki na macie, uniki
i chwyty – wszystko pod czujnym okiem prowadzącego. Wysiłek uczestników został
osłodzony zdrowymi przekąskami, owocami i herbatą w czasie przerwy.
Warsztaty  realizowane z MOPS Katowice, w ramach projektu „Działania kulturalne oraz rekreacyjne uzupełniające  wsparcie w ramach programów aktywności lokalnej dla osób w wieku senioralnym i ich środowiska rodzinnego”, finansowanego z funduszy UE.