Miło nam podzielić się z Państwem sukcesami zespołów działających przy naszym Domu Kultury — Zespołu Akordeonistów „Katowice-Kleofas” oraz Śląskiego Ludowego Zespołu Śpiewaczego „Zawodzianki”, które intensywnie biorą udział w festiwalach i przeglądach folklorystycznych. W Kłomnicach Zespół Akordeonistów zdobył wyróżnienie w Festiwalu „Za miedzą”. Wyjazd do Brennej na 52. Wojewódzki Przegląd Wiejskich Zespołów Artystycznych przyniósł zaś Akordeonistom zajęcie III-go miejsca w kategorii kapel, a Zawodziankom III-go miejsca w kategorii grup śpiewaczych. Jury przeglądu jednogłośnie podkreślało wysoki poziom gry na akordeonie wszystkich członków zespołu Akordeonistów i piękny repertuar oraz stroje śpiewaczek z Zawodzia. Członkom Zespołów, a przede wszystkim ich kierownikowi artystycznemu, Stanisławowi Wodnickiemu serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Fotorelacja: Daniel Franek, Okiem Fotoreportera