Na podstawie Art. 15, ust. 5a Ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej MDK „Bogucice – Zawodzie” podaje do publicznej wiadomości program działania instytucji na okres od 1 września 2019 do 31 sierpnia 2020 r.