Zapraszamy dzieci i młodzież do udziału w konkursie plastycznym.
Prace składać można do 31 października, a rozwiązanie konkursu w listopadzie.

Regulamin
Załącznik 1 – metryczka
Załącznik 2 – zgoda na przetwarzanie danych osobowych