Tradycyjnie zapraszamy do wspólnego świętowania!

14.11.2020 o godz. 17:00

Obowiązują zapisy telefoniczne pod nr. (32) 255 32 44

Wystąpi:
Śląski Ludowy Zespół Śpiewaczy „Zawodzianki”
oraz
Zespół Akordeonistów „Katowice-Kleofas”

w programie:
polskie melodie i pieśni patriotyczne i śląskie pieśni powstańcze
oraz recytacje

opracowanie muzyczne programu
Stanisław Wodnicki

recytacje: Andrzej Hanusik, Sonia Głuś, Zuzanna Jasińska
i inni

.konferansjerzy
Sonia Głuś, Andrzej Hanusik