Zapraszamy do udziału w konkursie plastycznym „Zostań odkrywcą”.

W konkursie mogą wziąć udział uczniowie katowickich szkół podstawowych w dwóch kategoriach wiekowych:
1) uczniowie klas I- III
2) uczniowie klas IV-VIII

Temat konkursu:
„Namaluj Powstańca Śląskiego”

Prace w formacie A4 – technika dowolna.

Podpisane prace (proszę zaznaczyć która klasa) w formie zdjęcia lub skanu przesyłamy na adres e-mail: grupabogucice@wp.pl

Należy załączyć podpisane oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (skan lub zdjęcie wypełnionego i podpisanego formularza):

zgoda na wykorzystanie dzieła (np. wystawa online)
zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Termin dostarczenia prac do 29.11.2020 r. do godz. 23.45.

Osoby nagrodzone oraz wyróżnione zostaną powiadomione pocztą elektroniczną na adres z którego została dostarczona praca.

Projekt dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2020.