RAMOWY PROGRAM V Wojewódzkiego Festiwalu Piosenki dla Dzieci i Młodzieży
„Muzyczne Diamenty” 2021

Uczestnicy wykonują po dwa utwory!

15.06.2021 r. (wtorek)
godz. 9:00 – rozpoczęcie.

 9:00 – 10:30  KATEGORIA I : szkoła podstawowa – klasy I – IV.
ok. 11:00 – rozdanie nagród

11:30 – 14:00  KATEGORIA II : szkoła podstawowa – klasy V – VIII.
ok. 14:30 – rozdanie nagród

15:00 – 16:45  KATEGORIA III : szkoły ponadpodstawowe.
ok. 17:15 – rozdanie nagród

ok. 17:30 zakończenie festiwalu

UWAGA! Podane godziny mogą ulec nieznacznym zmianom ze względów organizacyjnych.

Prosimy o przybycie przed rozpoczęciem kategorii, w której wykonawcy występują, celem rejestracji uczestników.