Zapraszamy na „Muzyki Czas” czyli Muzykoterapia w MDK!

„Jak wielką moc posiada śpiew?”

Pierwsze wspólne zajęcia będą o charakterze integracyjnym z elementami grupowych ćwiczeń wokalnych! Kanony, rozśpiewki chóralne oraz wspólne śpiewanie wraz z tworzeniem autorskiego akompaniamentu! Prowadzenie: Ludiwka Konieczna oraz Agnieszka Sepioło !

Ludwika Konieczna – Dr hab. Ludwika Konieczna-Nowak, kierownik Katedry Muzykoterapii w Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach, muzykoterapeutka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, wiceprezes Polskiego Stowarzyszenia Muzykoterapeutów, do 2018 roku redaktor naczelna Polskiego Pisma Muzykoterapeutycznego.

Swoje zainteresowania praktyczne i naukowe koncentruje wokół muzykoterapii dzieci i młodzieży z doświadczeniami traumy oraz relacji między obszarami estetyki i terapii.

Absolwentka Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach (teoria muzyki). Ukończyła studia podyplomowe z zakresu muzykoterapii we wrocławskiej Akademii Muzycznej, w tej specjalności kształciła się także w School of Music University of Louisville (Kentucky, USA).

Brała aktywny udział w wielu konferencjach w kraju i zagranicą, jest autorką szeregu artykułów w międzynarodowych czasopismach naukowych. Na swoim koncie ma także autorstwo i redakcję monograficznych publikacji książkowych. oraz!

Agnieszka Sepioło – ukończyła z wyróżnieniem studia w Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach na kierunku „edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej”, specjalność: muzykoterapia.

Muzyk i muzykoterapeuta współpracujący z wieloma ośrodkami w Polsce takimi jak: Światowe Centrum Słuchu w Kajetanach, Instytut Studiów Podyplomowych w Tychach, Filharmonia Śląska im. Henryka Mikołaja Góreckiego w Katowicach czy Centrum Rozwoju Dziecka w Tarnowskich Górach.

Najistotniejszym zakresem jej zainteresowań jest wpływ działań muzykoterapeutycznych na pacjentów z niepełnosprawnością intelektualną, deficytami słuchowymi oraz autyzmem a także możliwości technologiczne wykorzystywane w procesie muzykoterapeutycznym. Od 2020 roku jest asystentem w Akademii Muzycznej w Katowicach.

Zajęcia przeznaczone są dla absolutnie wszystkich, w każdym wieku! Jesteśmy również otwarci na osoby ze specjalnymi potrzebami! Potrzebujesz tłumacza PJM? Asysty? Informacji? Zapraszamy do kontaktu
Zajęcia są bezpłatne. Zapisy obowiązują od 17 stycznia w dziale Zawodzie – osobiście, telefonicznie 32 255 32 44 lub przez messanger!

Warsztaty realizowane są w ramach programu Kultura Bez Barier „Zmysłowe Przestrzenie Sztuki”