O tym, że innowacyjne praktyki w zakresie edukacji kulturalnej i integracji międzypokoleniowej wywołują w środowisku lokalnym społecznie pożądaną zmianę, nie trzeba przekonywać nikogo. Ale o tym, jak tego rodzaju działania wyglądają w praktyce, opowiedzieć należy bezzwłocznie. Zwłaszcza w sytuacji, kiedy dana inicjatywa jest efektem wytężonej współpracy prężnych, społecznie zaangażowanych organizacji, i to ich realnemu partnerstwu należy zawdzięczać sukces w osiągnięciu zakładanych celów.

Projekt grantowy  „Chwyć komórę, nakręć kulturę!” to inicjatywa Miejskiego Domu Kultury „Bogucice – Zawodzie” zrealizowana w 2014 roku we współpracy z Muzeum Śląskim w Katowicach w ramach Programu dotacji Fundacji Orange. Głównym celem tego przedsięwzięcia było zwiększenie uczestnictwa w kulturze dzieci, młodzieży i osób dorosłych poprzez realizację innowacyjnego programu edukacji kulturalnej w oparciu o dialog międzypokoleniowy. Pośrednio zadanie miało na celu zwiększenie wiedzy na temat śląskiej kultury i tradycji, integrację społeczną, rozwój kompetencji artystycznych i społecznych, zdobycie nowych umiejętności oraz budowanie płaszczyzny do tworzenia i odbioru sztuki w wyniku zderzenia tradycji z nowoczesnością.

Projekt „Chwyć komórę, nakręć kulturę!” polegał na realizacji warsztatów plastycznych, filmowych i lekcji muzealnych, w których wzięły udział międzypokoleniowe trójki Beneficjentów (dziecko – rodzic – senior). Ich współpraca – osadzona w kontekście różnorodności kulturowej Śląska, wykorzystującej rodzinne tradycje górnicze i życiowe doświadczenie – stworzyła możliwość konfrontacji i negocjacji różnych punktów widzenia w zakresie szeroko rozumianej sztuki na międzypokoleniowej płaszczyźnie. Wszystkim działaniom towarzyszyły nowe technologie, które pozwoliły dokumentować relacje z działań w Projekcie, montować zgromadzony materiał oraz zamieszczać go na portalach społecznościowych, takich jak Facebook czy YouTube.

CZYTAJ WIĘCEJ