Miejski Dom Kultury „Bogucice – Zawodzie” to samorządowa Instytucja kultury, 
której misją jest podejmowanie działań mających na celu:

– rozpoznawanie i rozbudzanie zainteresowań i potrzeb kulturalnych,
 – przygotowanie do odbioru i tworzenia wartości kulturalnej,
 – kształtowanie aktywnego uczestnictwa w kulturze.

Proponujemy uczestnikom naszych zajęć rozwój poprzez zajęcia z dziedzin wychowania, edukacji i upowszechniania kultury. 
Działamy i organizujemy imprezy dla mieszkańców dwóch dzielnic: Bogucice i Zawodzie. 
Na chętnych, którzy chcą skorzystać z naszej oferty czeka młody, wykwalifikowany zespół instruktorów.

Miejski Dom Kultury „Bogucice – Zawodzie” przy realizacji swoich planów i zamierzeń współpracuje 
z wieloma instytucjami kultury, związkami, stowarzyszeniami i placówkami kulturalno – oświatowymi.

Do pobrania:

[TXT] Tekst odczytywalny maszynowo