„Szlakiem Piastów – podróż do źródeł” – warsztaty artystyczne w ramach akcji „Lato w Mieście 2017” – Projekt realizowany w ramach programu „Patriotyzm jutra” sfinansowanego przez Muzeum Historii Polski w Warszawie. W ramach projektu odbył się cykl zajęć warsztatowych dla dzieci w wieku szkolnym (plastyczne, muzyczne, fotograficzne i teatralne), dwudniowa wycieczka do Biskupina i wycieczka do Muzeum Śląskiego.  Uczestnicy zajęć mieli doskonałą okazję do poznania polskich baśni i legend oraz stworzenia własnego spektaklu teatralnego.  Doskonałą lekcją polskiej historii i patriotyzmu była wycieczka do Biskupina. Na zakończenie projektu Uczestnicy wzięli udział w uroczystym podsumowaniu projektu  oraz przedstawili swój spektakl pt. „Szlakiem Piastów”.